challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

5 užitočných rád pri písaní záverečnej práce

Snáď každý z nás pozná základné pravidlá písania záverečnej práce na vysokej škole. To neustále omieľané „k veci,“ „v krátkosti,“ „ciele,“ „závery,“ atď. Ale buďme úprimní. Väčšina vyučujúcich sú tiež len ľudia a chodia do práce, kde sa musia zbaviť nechceného zla v podobe kvanta diplomových prác, bakalárskych, či seminárnych, prípadne akýchkoľvek iných vypracovaných povinností.

Ani oni nie sú schopní prebehnúť dokonale všetky práce podrobne a samozrejme, že občas len vytipujú podľa hlavných bodov kvalitu záverečnej práce. A práve tu sa zameriame na tieto podstatné body, ktoré by mali byť rozhodne dokonalé vo vašej práci a bez problémov zatienia nedostatky v ostatnom texte.

Písanie záverečnej práce

Aj Vás trápi písanie záverečnej práce? Možno naše rady pomôžu.

1. Záver záverečnej práce

Áno, začínam od konca, ale faktom je, že dokonalý záver je úplne najnutnejšia súčasť každej práce. Keď sa vám nechce pozrieť celý film, tiež sa viac zameriavate na jeho koniec – no a tak je to aj s diplomovkami – keď profesor nemá čas, nestíha, tak si poriadne prebehne záver a z toho posúdi, či ste boli schopní postupne k niečomu dospieť, alebo ste len robili kompiláciu literatúry.
Preto z celej záverečnej práce urobte najdokonalejší práve záver, kde vyvodíte ako vaše metódy napomohli dopracovať sa k cieľu. Potom už teoretickú časť, niekedy i prvé pasáže praktickej budú čítať iba skutoční pedanti.

2. Obsah záverečnej práce

Samozrejme samotný záver nestačí a je potrebné utvoriť rýchly náhľad na celú prácu. Výborne zosumarizovaný obsah ponuka prehľad o postupnom usporiadaní záverečnej práce a funguje ako headline v novinách. Ak máte výborný headline, článok si prečíta minimum ľudí – tak funguje i obsah a keď má väčšina kapitol výstižný názov, tak hlavne teoretická časť unikne značnej pozornosti kontrolujúceho.

3. Literatúra k záverečnej práci

Klasickým stereotypom našich škôl je extrémny dôraz na literatúru. Ak nemáte literatúru, záverečná práca môže byť akokoľvek dokonalá, väčšinou sa stretnete s negatívnymi názormi. Hlavne v teoretickej časti sa venujte čo najviac citáciam, poznámkam pod čiarou. Pri diplomovej práci zozbierajte aspoň dvadsať rôznych zdrojv (i vety) a dodajte ich, najlepšie z cudzieho jazyka (samozrejme žiadneho exotického). Ak máte viacero cudzích citácií, dodáva to mimoriadne na kvalite vašej záverečnej práce, napriek tomu, že ste vytiahli len vetu z knihy v knihovni.

4. Nepreháňajte to s teoretickou časťou

Niektorí študenti radi robia kompiláciu, ale určite vyzerá lepšie, keď max do polovice urobíte sumár z čo najviac literatúry a potom vytvoríte i vlastné dielo, uvediete vlastný názor, dodávajúc vám vyššiu autoritu z hľadiska problému, ktorý riešite.

5. Odhadnite vedúceho záverečnej práce

Vyznie to ako psychologická poučka, ale skúste sa nad tým zamyslieť. Určite to poznáte – na vysokých školách bývajú ľudia z praxe a ľudia, ktorí preferujú teóriu. Nebýva to ani ťažké zistiť podľa predošlých skúseností študentov. Preto sa zamerajte na ich odhadnutie a očakávanie od záverečnej práce. Keď sa trafíte do ich predstáv aspoň čiastočne, robí to rozhodne často rozdiel v posudku.

Tagged ,

Pridaj komentár