challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Kvíz: Ako dobre poznáte históriu slovenských univerzít? Otestujte sa

Hoci veľa mladých Slovákov študuje na domácich vysokých školách, často o ich pôvode či dôležitých historických medzníkoch nevedia. Ako ste na tom vy? Odreagujte sa s nami pri krátkom kvíze, ktorý pozostáva z 10 otázok. Na konci článku nájdete správne odpovede.

História slovenských vysokých škôl

1. Univerzita Komenského bola založená v roku…

a) 1929

b) 1919

c) 1909

 

2. Aký názov mala Univerzita Komenského v rokoch 1939 – 1954?

a) Slovenská univerzita

b) Univerzita Jána Amosa Komenského

c) Bratislavská univerzita

 

3. V Košiciach sídli univerzita, ktorá nesie názov po Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Kto to bol?

a) Dramatik, profesor a historik

b) Básnik, profesor a slavista

c) Fyzik, profesor a matematik

 

4. V ktorom roku vznikla Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave?

a) V roku 1979

b) V roku 1921

c) V roku 1997

 

5. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vznikla v roku 2003 najmladšia fakulta. Aký má názov?

a) Strojnícka fakulta

b) Materiálovotechnologická fakulta

c) Fakulta informatiky a informačných technológií

 

6. Univerzita Komenského si každoročne od roku 2011 pripomína pamiatku zavraždeného študenta tým, že usporadúva súťaž zameranú na boj proti násiliu, rasizmu, netolerancii a ďalším nehumánnym prejavom. Študent zomrel v roku 2005. Ako sa nazýva táto súťaž?

a) Cena Daniela Tupého

b) Cena Jána Amosa Komenského

c) Cena Matúša Valla

 

7. Ktorá z nasledujúcich univerzít je súkromná?

a) Univerzita sv. Cyrila a Metoda

b) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

c) Univerzita J. Selyeho

 

8. Ako sa nazýval predchodca Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý zanikol v roku 1964?

a) Medicínsky a farmaceutický inštitút

b) Prírodovedecký inštitút

c) Pedagogický inštitút

 

9. Súčasťou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je známa galéria zameraná na aktuálne trendy vo výtvarníctve. Nesie názov…

a) Galéria Medium

b) Galéria Nedbalka

c) Galéria zväzu slovenských študentov VŠVU v Bratislave

 

10. Ktorý z nasledujúcich výrokov je pravdivý o Ekonomickej univerzite v Bratislave?

a) Počiatky Ekonomickej univerzity sa začali rodiť po skončení II. svetovej vojny.

b) V 60-tych rokoch mala univerzita problémy s umiestnením a párkrát sa sťahovala. Problém sa vyriešil až výstavbou nového areálu v Petržalke.

c) Názov Ekonomická univerzita v Bratislave nesie univerzita od roku svojho vzniku a nikdy sa nemenil.

 

Správne odpovede:

1 b) Univerzita Komenského bola založená v roku 1919.

2 a) Univerzita Komenského sa pred vyše 60 rokmi volala Slovenská univerzita.

3 b) Pavol Jozef Šafárik bol básnikom, profesorom a slavistom.

4 c) Univerzita sv. Cyrila a Metoda bola založená v roku 1997.

5 c) Najmladšou fakultou STU v Bratislave je Fakulta informatiky a informačných technológií založená v roku 2003.

6 a) Súťaž, ktorá si pripomína pamiatku zavraždeného študenta, sa nazýva Cena Daniela Tupého.

7 b) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave je súkromnou vysokou školou.

8 c) Predchodcom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol Pedagogický inštitút. Zrušený bol v roku 1964.

9 a) Galéria VŠVU nesie názov Galéria Medium.

10 b) Ekonomická univerzita mala v 60-tych rokoch problémy s priestorovým rozložením a musela sa párkrát sťahovať. Situácia sa definitívne vyriešila výstavbou nového petržalského areálu.

 

Pridaj komentár