challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Píšeme bakalárku: Ako na praktickú časť? (III. diel)

Z predchádzajúcich dielov už viete, ako postupovať pri plánovaní osnovy a ako spracovať teoretickú časť záverečnej práce. Druhú polovicu práce tvorí časť, ktorá pojednáva o pretavení teoretickej časti do praxe. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako by ste mali postupovať pri písaní praktickej časti.

hat-297099_960_720

 

Ešte než sa pustíte do písania…

Súčasťou praktickej alebo empirickej časti záverečnej práce je aj váš vlastný výskum. Je preto dobré, ak si pred samotným písaním premyslíte, akú formu by mal mať váš výskum a ako budete získavať informácie, z ktorých budete čerpať. Väčšinou si študenti v praktickej časti na skúmanie svojej problematiky volia formu prieskumu. Pripravte sa tiež na to, že pri obhajobách bude pravdepodobne komisia klásť veľký dôraz práve na túto časť.

 

Štruktúra

Praktickú časť radíme za teoretickú časť. Napríklad keď máte teoretickú časť v prvých dvoch kapitolách, praktická časť bude začínať od tretej kapitoly. Začiatok praktickej časti začnite písať na novej strane. Rovnako ako pri teoretickej časti i tu platí, že vaša práca by mala mať by založená na princípe postupnosti a plynulosti. Mala by mať úvod, jadro a záver.

 

To najdôležitejšie

V praktickej časti je úlohou autora ukázať, akú sú jeho vlastné zistenia a má šancu prísť tak s niečím novým. Na začiatku praktickej časti by mala byť diskusia, ktorá jednak odpovedá na otázky a ciele vytýčené v úvode práce a jednak v nej autor vyjadruje svoje názory a postrehy na problematiku.

Dôležité je pomenovať problém – hypotézu, z ktorej študent vychádza a následne ju potvrdiť/vyvrátiť. Ďalej je nutné definovať cieľovú zložku (vzorku), pomocou ktorej budete uskutočňovať prieskum. Pripravte si vopred vhodné otázky, ktoré položíte respondentom, pretože ich odpovede budú kľúčové ku napísaniu praktickej časti. Nadobudnuté zistenia sa spracúvajú do formy grafu alebo tabuliek. V závere by ste mali vedieť charakterizovať výsledky vašich pozorovaní a odporúčania, ktoré sa týkajú praxe.

 

Zdroj: bakalarky-diplomovky.sk

Tagged , , , , ,

Pridaj komentár