challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Pravda odhalená: čo si myslia študenti o vysokých školách?

Názory na slovenské školstvo sú rôzne. Pozreli sme sa na zúbok problému v podobe ankety, do ktorej sa zapojilo 40 študentov. Otvorene povedali, čo si myslia o kvalite školstva a vysokých školách na Slovensku.

profilovka

Účastníci ankety

Fakty o účastníkoch ankety v kocke:

  • 40 zúčastnených študentov
  • priemerný vek účastníkov bol 24,2 roka
  • ankety sa zúčastnilo 31 žien a 9 mužov
  • 100% účastníkov navštevovalo verejnú vysokú školu
  • 65% účastníkov študovalo v 5. ročníku, 23% v 4. ročníku, 8% v 1. ročníku. 4% v 2.ročníku
  • najčastejšie študijné odbory účastníkov: farmácia, slovenský jazyk, manažment, marketingový a obchodný manažment, biológia, pedagogika

 

Ktorá je najlepšia vysoká škola?

Výrazný náskok má Univerzita Komenského, na ktorej študovala väčšina účastníkov. Dôvody, prečo vyhrala práve UK, sú nasledovné: kvalita pedagógov, výber rôznych odborov pre štúdium, kvalita fakúlt alebo že tam účastníci jednoducho študujú. Druhou najlepšou fakultou je podľa študentov Slovenská technická univerzita v Bratislave a tu sú dôvody: kvôli Fakulte informatiky a informačných technológií, ktorá má veľmi vysokú úroveň, príprava na praktické veci, najvyššia miera zamestnanosti podľa vyštudovaného odboru, profesionalita technických odborov. 6% študentov odpovedalo, že nevie odpovedať, pretože slovenské školstvo je podľa ich názoru podpriemerné.

Univerzita Komenského patrí už dlhé roky medzi TOP univerzity Slovenska.

Univerzita Komenského patrí už dlhé roky medzi TOP univerzity Slovenska.

Ktorý odbor na Slovensku chýba?

Študenti sa pri tejto otázke najviac rozpísali. Ich odpovede: behaviorálny marketing, vinárstvo, psychológia vzťahov, klinická farmakológia na magisterskom stupni, ako sa uplatniť po škole, čo všetko čaká absolventa v reálnom živote, ako si urobiť daňové priznanie či ako zvládať vzťahy v rodine. 31% účastníkov uviedlo, že podľa ich názoru nechýba žiadny odbor. 6%  účastníkov nevedelo odpovedať.

 

Čo najviac irituje na slovenskom školstve?

S rukou na srdci študenti odpovedali, že najviac im chýba prax. Uviedlo to až 80% účastníkov! Druhou iritujúcou vecou boli nezmyselné predmety, ktoré sa netýkajú odboru štúdia, čo zvolilo 65% účastníkov. Na tretej priečke skončili nekvalitní vyučujúci a na štvrtej priečke katastrofálne podmienky interiéru školy. Do kolónky ,,iné“ napísali študenti, že ich napríklad irituje prístup učiteľov, školy nedokážu motivovať študentov a vychádzajú z nich ľudia nemajúci uplatnenie či podplácanie vyučujúcich.

 

Zdroj obrázka: wikimedia

Tagged , , , , , , , , , , ,

Pridaj komentár