challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Čo radia “realiťáci” z pka-reality.sk študentom?

Pomaličky sa začína akademický rok 2014/2015 a študenti, ktorým sa akosi neušlo ubytovanie si hľadajú miestečka na zloženie hlávky aj na privátoch. Oslovili sme realitných maklérov z pka-reality.sk, čo by takýmto študentom poradili pri výbere vhodného ubytovania.

privat-pre-studentov

Študenti, ktorí si v tomto období hľadajú privát, by mali venovať špeciálnu pozornosť najmä zmluve o nájme, ktorou sa zaviažu na najbližšie obdobie. V prvom rade by si mali všimnúť aj to, či v zmluve je definované, za akých podmienok je možná zmena výšky nájmu a okolností, za ktorých je možné zmluvu ukončiť jednou zo zmluvných strán.

„Odporúčame, aby v zmluve bola uvedená pevná výška nájomného minimálne na jeden rok vopred.“
Ladislav Kaplár, pka-reality.sk.

Tiež je dôležité si všimnúť, aká je výpovedná lehota z nájmu, aby sa Vám nestalo, že ostanete zo dňa na deň na ulici, pre špekulatívne praktiky prenajímateľa.

Kedy sa obzerať po prenájme privátu?

Ak je to len trochu možné, vyhnite sa hľadaniu ubytovania v auguste, prípadne v septembri, kedy sú ceny umelo zdvihnuté, najmä kvôli prílivu študentov do miest, kde sídlia univerzity. “Ak miesto Vášho trvalého bydliska nie je vzdialené viac ako 100 km od miesta sídla školy, skúste pretrpieť september dochádzaním do školy denne, v októbri sa ceny ustália a je väčšia šanca, že sa ubytujete lacnejšie. Je to spôsobené aj tým, že prenajímatelia, ktorí držia byty práve za účelom prenájmu budú pýtať menej po “prvej vlne” prílivu študentov, ak im ostanú voľné byty” – uviedol ďalej Ladislav Kaplár.

Vyberte si správnu lokalitu

Ak si hľadáte ubytovanie, skúste sa poobzerať po privátoch v okolí školy, za ktoré si však priplatíte. Ak Vám neprekáža presun hromadnou dopravou, tak v záujme ušetriť si nájdete za lepšie ceny priváty v okrajových častiach mesta. Avšak pred výberom bytu v okrajových častiach sa najprv informujte o možnostiach dopravy. Ideálne je pre Vás, aby linka mestskej hromadnej dopravy chodila priamo k zástavke, ktorá je čo najbližšie ku škole.

S akými dodatočnými platbami treba rátať?

Všetky platby spojené s prenájmom by mali byť obsiahnuté v Zmluve o nájme. No počítať by ste mali aj s poplatkami, ktoré vo výške nájmu nie sú obsiahnuté.

“Bežným javom je, že prenajímateľ žiada vopred o dvoj-trojmesačnú výšku nájmu, čo nazývame depozit. Väčšinou je to identické s výpovednou lehotou. Prenajímateľ sa tak chráni pred insolventnosťou nájomcu. Tiež treba rátať s poplatkami za vzniknuté škody. Je dobré, aby zmluva upravovala aj náhrady preplatkov a nedoplatkov. Ak od Vás žiada prenajímateľ nedoplatok za energie, trvajte na tom, aby v zmluve bolo uvedené aj vrátenie preplatku ak na energiách ušetríte.” – Ladislav Kaplár, pka-reality.sk

Páčil sa Vám článok? Dajte mu hlas, nech ho čítajú aj ostatní: pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj komentár