challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Rozhovor s bývalým učiteľom: ,,S učením som musel skončiť.”

Bývalý zamestanec v učiteľkých radoch sa rozhodol podeliť o svoju skúsenosť s profesiou a prehovoril. Miloš Bélik učil na základnej škole dlhé roky, no po 11 rokoch sa rozhodol zo školstva dobrovoľne odísť. Vyjadril sa, že ho učenie síce bavilo, no okrem dobrého pocitu, že videl vyrastať dve generácie mladých ľudí, nemal financie ani na auto, ani na byt. Miloš taktiež prezradil, čo si myslí o referome školstva a a odhalil pravú tvár dnešného učiteľstva.

birger-kollmeier-910261_960_720

 

Čo všetko musí učiteľ za jeden deň zvládnuť?

Klasický úväzok učiteľa je v prepočte päť vyučovacích hodín za deň. Keď som prišiel do školy o pol ôsmej, tak som vybavil štandardnú administratívu ako je napríklad zápis do triednej knihy či zápisy do klasifikačných hárkov. A ak ste triedny učiteľ, tak si musíte pripraviť ešte zvlášť materiály. A samozrejme je tu ešte finálna príprava vyučovacieho dňa.

Je pravda, že niektorým učiteľom odzvoní o druhej, idú domov a škole sa možno venujú doma. Aktívnejší učitelia sa snažia deti prilákať do školy aj mimo vyučovania. Takže poobede pokračuje „druhá šichta” – záujmové krúžky, ktoré aj s prípravou trvajú dve až štyri hodiny, poprípade príprava na súťaže či mimoškolské aktivity školy ako besiedky a pod.

,,ODCHODOM DOMOV TO VŠAK NEKONČÍ, KEĎŽE PEDAGÓG SA MUSÍ PRIPRAVIŤ NA ĎALŠÍ DEŇ.”

Odchodom domov to však ešte nekončí, keďže pedagóg sa musí pripraviť na ďalší deň. A to aj skúsenému učiteľovi trvá dve – tri hodiny, pretože zaujať deti je čoraz ťažšie.

 

Aká veľká je administratívna záťaž učiteľov?

Fantastická (úsmev). Počas roka sú tri obdobia, ktoré sú veľmi náročné – začiatok roka, polrok a koniec roka. V medziobdobí sa to dá zvládnuť, ale nemáte čas a často ani chuť na nič iné.

Učiteľ nemá šancu spoznať deti. Veď to je už priemyselná veľkovýroba. Prídem do školy, musím splniť plán a keď to urobím, tak som najlepší učiteľ. Osobné spoznanie, priateľstvo, tak to ide do úzadia.

 

Učiteľ má dané presné osnovy, podľa ktorých musí učiť. Do akej miery je možné s nimi pracovať?

Keď zatvoríte dvere triedy, tak vás nikto nekontroluje. Na papieri môžete mať jedno a vyučovať druhé. Len neviem, či je to dobré povedať nahlas (úsmev).

Ale je definované určité množstvo „látky”, koľko si môže učiteľ upraviť podľa seba a svojich podmienok. Mne sa zdá, že je to až jedna tretina.

 

Učitelia sa často stretávajú aj inšpekciou ministerstva školstva. Ako takáto kontrola prebieha?

Základný problém inšpekcie zo strany učiteľov vždy bol, že ju vnímali ako inkvizíciu. Inšpektori prídu, skontrolujú, čo majú a na základe toho niečo vyhodnotia. Ale keď sa inšpektorov spýtate, aby vám ukázali ako máte svoje nedostatky odstrániť, tak čo myslíte, koľkí sú ochotní?

,,KEĎ SA INŠPEKTORA SPÝTATE, ABY VÁM UKÁZALI AKO MÁTE SVOJE NEDOSTATKY ODSTRÁNIŤ, ČO MYSLÍTE, KOĽKÍ SÚ OCHOTNÍ?”

Inšpekcia je len bič, nástroj na karhanie. Podľa mňa by inšpekcia mala zistiť nedostatky a spolu s učiteľom navrhnúť riešenia. Ale takto to nefunguje. Vznikne dokument, kde sa zhodnotí, čo je dobré, čo je zlé a škola má urobiť nápravu.

 

Dlho sa hovorí o vzniku nových predmetov ako je napríklad Finančná gramotnosť. Vznikli na Slovensku za posledných desať rokov nejaké nové predmety?

(Povzdych) vznikli. Deti sa prestali orientovať vo svete peňazí, tak zavedieme predmet Finančná gramotnosť. Po voľbách nastal problém s extrémizmom, tak posilníme Náuku o spoločnosti alebo dejepis. Takže stále len riešime dôsledky a nikdy neriešime príčinu.

Študentom sa za posledné roky nezaviedol žiaden predmet, ktorý by ich pripravil do ,,reálneho" života.

Študentom sa za posledné roky nezaviedol žiaden predmet, ktorý by ich pripravil do ,,reálneho” života.

Majú učitelia možnosť cestovať do zahraničia a inšpirovať sa tam?

Dá sa cestovať cez rôzne projekty, ale to sú už „fanatici”, keďže investujú čas a vlastné peniaze. Inšpirovať v zahraničí by sa mali hlavne odborníci – a to nie len pro forma – ale nech prinesú nové prvky. Samozrejme, nedá sa okopírovať celý systém, ale len časť, ktorá sa dá aplikovať aj v našich podmienkach.

My len rozprávame, že poďme učiť ako napríklad Fíni. A čo to znamená? Veď to nikto nevie. Pozrime sa na nich. Sú úspešní a už idú do ďalšej reformy a my sme nestihli využiť zaujímavé a osvedčené prvky ani z ich starého systému.

 

Minister Plavčan ohlasuje najväčšiu reformu školstva. Čo na ňu hovoríte?

Áno, minister ohlásil víziu na ďalších desať, pätnásť rokov, ale spýtajte sa ako to vnímajú školy. Oni v nej nevidia žiaden reálny dopad.

Reforiem bolo už tak mnoho, že sa akurát narobilo veľa neporiadku. Keď učitelia počujú slovo reforma, tak oni zo skúseností nevidia za tým nič dobré. Tak prečo by mali ísť do ďalšej reformy?

,,UČITELIA UTEKJÚ OD SYSTÉMU A HĽADAJÚ SI DRUHÚ PRÁCU. V MOJOM OKOLÍ JE TENTO STAV UŽ PRAVIDLOM.”

 

Aké má učiteľ možnosti, aby si k základnému tabuľkovému platu vedel prilepšiť?

Mimoškolská činnosť ako krúžky, ale hodinový zárobok je smiešny. Takže to si zoberiete len vtedy, keď ste horlivý alebo milujete svoj predmet a vidíte potenciál určitej skupiny detí. Učitelia skôr utekajú od systému a hľadajú si druhú prácu. A v mojom okolí je tento stav už pravidlom.

 

Zdroj: tvnoviny.sk

 

Tagged , , , , ,

Pridaj komentár