challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Veľký prieskum univerzít: absolventi ktorej fakulty sú najžiadanejší?

August prináša so sebou posledných absolventov vysokých škôl. Niektorí majú však v porovnaní s inými oveľa väčšiu výhodu – pre zamestnávateľov sú určité skončené odbory atraktívnejšie a ponúkajú absolventom týchto odborov viac pracovných príležitostí. Zistite, ktoré vysoké školy a fakulty sú za rok 2018 najžiadanejšie.

 

Profesia priniesla rebríček najžiadanejších vysokých škôl a fakúlt už po jedenásty raz. Umiestnenie na istej priečke závisí od toho, koľkokrát si na životopis absolventa klikol zamestnávateľ na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček sa zaoberá praktickou stránkou, teda využitím na trhu práce a nehodnotí kvalitu výučby, stupeň náročnosti fakulty a pod.

 

Podrobná analýza ukazuje, že oproti minulému roku nastalo pár zmien. Zásadnou zmenou je fakt, že personalisti nevyžadujú toľko praxe od nových absolventov ako v predošlých rokoch, s čím sa spája aj vyššia šanca zamestnať sa oproti minuloročným absolventom. V roku 2017 si zamestnávatelia klikli na životopisy absolventov odborov spojených s informatikou osemkrát, na životopisy absolventov odborov strojárstva, ekonomiky či spoločenských vied päťkrát. V najnovšom rebríčku si viac ako sedemkrát zamestnávatelia klikli len na životopisy absolventov Ekonomickej univerzity. Dôvodom je zrejme to, že ekonómovia, mzdoví pracovníci či účtovníci sú potrební v každej firme. Zmena sa týka aj 2 vysokých škôl, ktoré si polepšili oproti minulému roku o 2 priečky – Univerzita Komenského a Univerzita Mateja Bela.

 

TOP trojka v rebríčku najžiadanejších fakúlt prešla taktiež zmenou. Prvenstvo si obhájila opäť Fakulta informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite. Na druhom a treťom mieste nastala oproti roku 2017 zmena. Po novom sa na druhej priečke umiestnila Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity a na tretej priečke Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Inak povedané, fakulty informatiky vedú – v prvej päťke najžiadanejších fakúlt sú až štyri spojené s informatikou.

 

Najžiadanejšie univerzity za rok 2018 + priemerné pozretie zamestnávateľom

 1. Ekonomická univerzita: 7,6 pozretí
 2. Slovenská technická univerzita: 6,7 pozretí
 3. Technická univerzita v Košiciach: 6,3 pozretí
 4. Žilinská univerzita: 5,8 pozretí
 5. Slovenská poľnohospodárska univerzita: 5,4 pozretí
 6. Univerzita Komenského: 5 pozretí
 7. Univerzita Mateja Bela: 4,9 pozretí
 8. Univerzita sv. Cyrila a Metoda: 4,8 pozretí
 9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka: 4,8 pozretí
 10. Univerzita Konštantína Filozofa: 4,1 pozretí

 

Najžiadanejšie fakulty za rok 2018 + priemerné pozretie zamestnávateľom

 1. Fakulta informatiky a informačných technológii (STU): 8,5 pozretí
 2. Fakulta hospodárskej informatiky (EUBA): 8,4 pozretí
 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky (TUKE): 7,9 pozretí
 4. Strojnícka fakulta (UNIZA): 7,7 pozretí
 5. Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU): 7,7 pozretí
 6. Národohospodárska fakulta (EUBA): 7,7 pozretí
 7. Fakulta medzinárodných vzťahov (EUBA): 7,6 pozretí
 8. Fakulta riadenia a informatiky (UNIZA): 7,5 pozretí
 9. Strojnícka fakulta (STU): 7,4 pozretí
 10. Fakulta podnikového manažmentu (EUBA): 7,3 pozretí

 

Zdroj: pravda.sk

Tagged , , , , ,

Pridaj komentár