challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Vybrali ste si správnu VŠ? Z ktorej univerzity si absolvent nájde prácu najľahšie?

Inštitút INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) prišiel nedávno s analýzou, v ktorej uvádza, ktorú školu si treba vybrať, aby ste sa zamestnali čo najľahšie. Prieskum vyjadruje percento nezamestnanosti absolventov vysokých škôl a porovnáva uplynulé roky.

Absolventi VŠ práca

Pravdepodobne je už neskoro a Vy onedlho nastúpite na svoju vysnívanú školu. Al vybrali ste si naozaj dobre? Tu je rebríček vysokých škôl, podľa ktorého si absolventi nájdu prácu najľahšie. V správe INEKO sa uvádza, že medzi vysoké školy s dlhodobo najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti (AMN) patria najmä tie v Bratislave – Slovenská technická univerzita (STU), Univerzita Komenského (UK) a umelecké školy (VŠVU a VŠMU).  Naopak, správa ďalej uvádza že najťažšie sa zamestnajú absolventi súkromných vysokých škôl, a teda medzi školy s najvyššou AMN patria napríklad Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici alebo Vysoká škola v Sládkovičove.

Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%

Aby nestrácali nádej študenti, ktorí si prácu hľadajú ťažšie, INEKO ďalej zverejnil aj rebríček nezamestnanosti aj po uplynutí 1 roka, po skončení VŠ štúdia. Pozrite sa, ako obstáli vysoké školy v tomto rebríčku.

Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%

ZDROJ: ineko.sk

Tagged

Pridaj komentár