challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Večná dilema ohľadom štúdia: Viete, kedy strácate status študenta?

Po promócii? Po bakalárskom stupni na leto a potom opäť od septembra na magisterskom stupni? Až po magisterskom stupni? Status študenta má svoje pravidlá, ktoré neovláda každý. Ustriehnite si, kedy vám končí status študenta, aby ste sa vyhli pokute či nedoplatkom v zdravotnej poisťovni. Tu je odpoveď na dilemu, kedy prestávate byť študentom.

1.Je status študenta ukončený štátnicami alebo promóciami?

Štátnice sa nepodieľajú na tom, či ste študentom alebo nie. Ide len o oficiálnu slávnosť, ktorou nadobudnete diplom. Študent stráca svoj status v deň zloženia poslednej štátnicovej skúšky.

 

2. Ako je to so statusom študenta počas prerušenia štúdia?

Neodkladné povinnosti spôsobili, že ste si dali na rok od štúdia pauzu? V tom prípade počas roka, kedy neštudujete, nie ste študentom – status študenta strácate k dňu prerušenia štúdia. Po nástupe do nového ročníka sa vám vráti status študenta v deň zápisu.

 

3. Budete platiť zdravotné poistenie, ak prechádzate z I. stupňa vysokoškolského štúdia na II. stupeň?

Pokiaľ ste v júni ukončili bakalárske štúdium štátnicou alebo obhajobou diplomovej práce a pokračujte po lete na magisterské štúdium, štát bude platiť za vás zdravotné poistenie a status študenta nestrácate. Ten istý prípad platí pre študentov, ktorí prechádzajú z magisterského/inžinierskeho štúdia na doktorandské štúdium v dennej forme.

 

4. Iné prípady – vylúčenie zo štúdia a dobrovoľné ukončenie štúdia

V súvislosti s vylúčením zo štúdia stráca študent status študenta v deň, kedy škola rozhodla o jeho vylúčení a tento deň sa nachádza na prehlásení o vylúčení zo štúdia (list, ktorý vám pošle na adresu trvalého pobytu škola). Ak sa rozhodnete dobrovoľne štúdium ukončiť, opäť platí, že status študenta strácate v deň ukončenia štúdia.

Tagged , ,

Pridaj komentár